Đọc Truyện V-trans 💋 Shit Seventeen Says

Đọc Truyện V-trans 💋 Shit Seventeen Says

Tác giả: qmt_tmp

Đọc Truyện

#CollectedByqmt

Một nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">

P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!

Highest ranking:
#1 in Random ( 11/1/17 )
#69 in Random (20/2/17)

(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.
(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.

Danh sách Chap

#1.

#2.

#3.

《Lảm nhảm aka pr AJU NICE》

#5.

#6.

#7.

#8.

#9.

#10.

#11.

#12.

#13.

#14.

#15.

#16.

#17.

#18.

#19.

#20.

#21.

#22.

#23.

#24.

#25.

#26.

#27.

#28.

#29.

#30.

#31.

#32.

#33.

#34.

#35.

#36.

#37.

#38.

#39.

#40.

#41.

#42.

#43.

#44.

#45.

#46.

#47.

#48.

《Jeon Wonu's day》

#49.

#50.

#51

#52.

#53.

#54.

#55.

#56.

#57.

#58.

#59.

#60.

#61.

#62.

#63.

《Lee Domi in Masked Singer》

#64.

#65.

#66.

#67.

#68.

#69.

#70.

#71.

#72.

#73.

#74.

#75.

#76.

#77.

#78.

#79.

#80.

#81.

《Q & A》Kỳ 1

#82.

#83.

#84.

《Q & A》Kỳ 2

#85.

#86.

#87.

#88.

#89.

#90.

#91.

#92.

#93.

《Chuyện bị phũ》

#94.

#95.

《Góc JunHao》

《 Góc VerKwan 》

#96.

#97.

#98.

#99.

#100.

#101.

#102.

#103.

#104.

#105.

#106.

#107.

#108.

《Idol tự dìm xuất sắc HMT》

#109.

#110.

#111.

#112.

#113.

#114.

#115.

#116.

#117.

《 Q & A 》 Kỳ 3

#118.

#119.

#120.

#121.

#122.

#123.

#124.

#125.

#126.

#127.

#128.

#129.

#130.

#131.

《Chuseok - Trung Thu của Lịt đờ 》

#132.

#133.

#134.

#135.

#136.

#137.

#138.

#139.

《 1004 - Chơn Sà's day》

#140.

#141.

#142.

#143.

#144.

#145.

#146.

《 DeeKây - khuôn mặt diễn viên 》

#147.

#148.

#149.

#150.

#151.

#152.

《Check In - Quăng bom nửa đêm 》

《 Chuyện bây giờ mới kể về MinGyu 》

#153.

#154.

#155.

#156.

#157.

《Everyday Carat BoomBoom》

《Tâm sự 1 - SVT phải trả giá ra sao cho sự nghiệp?》

#158.

#159.

#160.

#161.

#162.

#163.

#164.

《 Quà giáng sinh của Mười Bưởi 》

#165.

#166.

《Tâm sự 2》

#167.

#168.

#169.

#170.

《Q & A 》Kỳ 4

#171.

《 Góc JeongCheol 》

《Tâm sự 3》

#172.

#173.

#174.

#175.

#176.