Đọc Truyện [ VMin/ChanBaek ] Sai ở giới tính nhưng đúng ở tình yêu !!!

Đọc Truyện [ VMin/ChanBaek ] Sai ở giới tính nhưng đúng ở tình yêu !!!

Tác giả: NkiKan0311

Đọc Truyện

" Là con trai thì sao??? Giới tính của cậu từ lâu đã không quan trọng với tớ nữa rồi "

VMin chính ChanBaek phụ 😍😍😍

P/s: Không mang ra ngoài nhé 😤😤 Còn nếu ai muốn chuyển ver, cảm phiền hỏi tớ trước một tiếng, đừng lẳng lặng chuyển là được 😊😊 Kamsa