Đọc Truyện |Vkook Ver| |Ngược|[drop] Đứa Con Bị Từ Chối - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |Vkook Ver| |Ngược|[drop] Đứa Con Bị Từ Chối

Tác giả: Teddy_N

Đọc Truyện

Author: Thiệu Ly

Thể loại: Đần độn thiếu gia tra công x ẩn nhẫn người hầu thụ, thụ sủng công, hào môn thế gia, ngược luyến tàn tâm, hiện đại.

Chuyển Ver: Teddy_N
---------------------------
Tiếc rằng ta gặp nhau quá sớm, chưa kịp nhận ra tình yêu mình có, đã khinh thường không biết quý trọng.

Tiếc rằng ta gặp nhau quá muộn, không thể nắm lấy tay em trước khi em rơi vào tuyệt vọng, nhìn em mất đi dũng khí yêu người.

-