Đọc Truyện |VKook| (Shortfic) Cho tới khi em đến!

Đọc Truyện |VKook| (Shortfic) Cho tới khi em đến!

Tác giả: _leeminhtam99

Đọc Truyện

Until you!

Tác giả: Lee Minh Tâm

Jeon Jungkook!

Chưa có ai chạm được vào trái tim anh, cho tới khi em đến...