Đọc Truyện [VKook]: KHOÁI CẢM (1)

Đọc Truyện [VKook]: KHOÁI CẢM (1)

Tác giả: Kookie0707

Đọc Truyện

Cậu chủ! Cậu mau buông tôi ra.
Tôi van cậu, cậu tha cho tôi đi.