Đọc Truyện Vào những ngày ta lướt qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước.

Đọc Truyện Vào những ngày ta lướt qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước.

Tác giả: xingxing990917

Đọc Truyện

Author: 1791999

Rating: K

Pairing: những cặp mà tớ thích trong PD 101

Summary: Những chuyện nhỏ nhặt của những người chưa lớn.

Disclaimer: Các cậu thuộc về nhau, fic thuộc về em.