Đọc Truyện [V x Fictional Girl.] Reasons why I left. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [V x Fictional Girl.] Reasons why I left.

Tác giả: kkyorae

Đọc Truyện

"Mình sẽ giải thích vì sao mình lại rời đi đột ngột, Taehyung. Hãy nghe nó thật chậm, thật chậm, chậm nhất có thể. Đừng tua băng, đừng vội vã, đừng hoảng sợ. Đây không phải là Mười ba lý do vì sao, chỉ là những lời giải thích mình gửi cậu mà thôi."