Đọc Truyện [TwoShots] [TaeNy] Thương

Đọc Truyện [TwoShots] [TaeNy] Thương

Tác giả: taenylandvn27

Đọc Truyện

Nếu người bạn yêu nhờ bạn giúp chồng nàng?

"Không phải lỗi của Tiffany... Không phải lỗi của bất-cứ-ai nếu họ không đủ tinh tế để biết có người yêu thương mình nhưng không dám nói ra..."