Đọc Truyện Tùy thân không gian tại ma pháp thế giới

Đọc Truyện Tùy thân không gian tại ma pháp thế giới

Tác giả: Ciao_Serena

Đọc Truyện

Tác giả: Dung Ý

Tình trạng : Hoàn

Edit + Beta: Miêu nhi

Thể loại: xuyên việt, Tây phương kỳ huyễn, dị thế đại lục, tùy thân không gian, cường cường, 1×1, HE

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1: Tân sinh

Chương 2: Rơi xuống nước

Chương 3: Không gian

Chương 4: Thị trấn

Chương 5: Mua

Chương 6: Thu hoạch

Chương 7: Cứu người

Chương 8: Mạo hiểm

Chương 9: Gặp chuyện không may

Chương 10: Nguyên nhân

Chương 11: Nuối tiếc

Chương 12: Mật thất

Chương 13: Cầu cứu

Chương 14: Buông tha - 1

Chuong 15: Buông tha - 2

Chương 16: Sơ lâm

Chương 17: 1 đêm

Chương 18: Thừa nhận

Chương 19: Phế liệu

Chương 20: Sức mạnh

Chương 21: Ngày hội

Chương 22: Nguy nan

Chương 23: 6 năm

Chương 24: Khai chiến

Chương 25: Bùng nổ

Chương 26: Chấm dứt

Chương 27: Trở về thành

Chương 28: Tìm tra (tìm ngược, tra trong tra công ấy = =)

Chương 29: Trận đấu

Chương 30: Ngoài ý muốn

Chương 31: Quan tâm

Chương 32: Thăm

Chương 33: Tín nhiệm

Chương 34: Dị biến

Chương 35: Ôm

Chương 36: Pháp thần

Chương 37: Cáo biệt

Chương 38: Xuất hành

Chương 39: Cường thế

Chương 40: Ma thú

Chương 41: Đối chiến

Chương 42: Thu hoạch

Chương 43: Mời

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58 + PN Tết độc thân

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Tiếp...

Chương 66''

Chương 67''

Chương 68''

Chương 69''

Chương 70"

Chương 71"

Chương 72" - PN Đêm tân hôn