Đọc Truyện Tuổi thanh xuân ( tản mạn )

Đọc Truyện Tuổi thanh xuân ( tản mạn )

Tác giả: huongheosam

Đọc Truyện

Gửi cho tuổi trẻ của mỗi người. Hãy trân trọng nó bạn nhé.
Chỉ là tản mạn không là truyện dài.