Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH](Yaoi) Sinh Hạ Long Chủng [Tạm Drop!] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH](Yaoi) Sinh Hạ Long Chủng [Tạm Drop!]

Tác giả: Zun_chan1909

Đọc Truyện

Tên gốc: 诞下龙种吧!
Tác giả: 尼三岁 + 盖子犬 (Ni Tam Tuế + Cái Tử Khuyển)
Thể loại: Manhua, Nam x Nam
Trans + Editor: Hứa Lâm
Nguồn: Cẩm Tú Cầu trong gió
Tình trạng: Đang tiếp diễn
?Truyện re-up đã được sự cho phép của nhóm dịch.