Đọc Truyện 《Truyện Tranh Yaoi》 Oneshot *2* - TruyenFun.Com

Đọc Truyện 《Truyện Tranh Yaoi》 Oneshot *2*

Tác giả: Hn_TuyetBaq

Đọc Truyện

thuộc thể loại Yaoi( Nam x Nam) dị ứng hay hk thk kick ra nha..
Trong này Băq sẽ đăng những oneshot..
Pn nào muốn đọc Yaoi 2 chap trở lên thì vào nhà Băq lục nha...
Hoang nghênh..
À... Yaoi này hk phải Băq lm nha, chỉ đăng cho mina-san đọc giải trí và thỏa mãn tâm hồn 'Trong Sáng' của chúng Hủ thui hà...😁😁
Và mỗi đầu tuần nếu hk có cn j đột xuất thì Băq sẽ đăng từ 1 đến 2 oneshort