Đọc Truyện [Truyện Tranh] MA VƯƠNG LÃO CÔNG KHIẾM ĐIỀU GIÁO

Đọc Truyện [Truyện Tranh] MA VƯƠNG LÃO CÔNG KHIẾM ĐIỀU GIÁO

Tác giả: Twinsyl

Đọc Truyện

Tác giả : DAZUI
Trans : Phù Dung + Ryeo
Edit : Nuna + Ryeo
Thể loại : Romance, fantasy
Nguồn: Y Y truyện (đến chap 26)
Nội dung : Một thiếu nữ nhặt được ma vương đẹp dzai 6 múi ngoài đường và con đường dạy dỗ anh ta làm lão công của bả 😍😍😍😍😍