Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc!

Tác giả: Twinsyl

Đọc Truyện

TRUYỆN: Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc
Tên khác: Không gả cho tổng tài, gả cho người hầu
Tác giả: Dương Tư Oanh
Edit & Trans: Anna Ryeo
Cấm re-up khi chưa được sự cho phép
VĂN ÁN:
Bị chính em gái ruột bày kế tỉ mỉ, hãm hại đến thân bại danh liệt; bị cướp đoạt luôn vị hôn phu, còn bị ép gã cho tình một đêm.
Cái gì? Thì ra chồng của cô là...

Truyện hiện tại đã có truyện chữ, ai muốn đọc có thể vào xem phần tác phẩm của mình có đăng nhé. Mà bản cv thôi. Lười edit lắm ????