Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Đọc Truyện [ Truyện Tranh ] Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Tác giả: HeeSun__0903

Đọc Truyện

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường ... còn muốn cô làm thuốc giải tình dược ...

Tác giả: Doris

Trans: Truyện tranh thập cẩm

. Lịch đăng : Thứ 4 - Thứ 6 ^^~