Đọc Truyện TRƯỜNG HỌC DỊ NHÂN (Chaelice) × (Jensoo)

Đọc Truyện TRƯỜNG HỌC DỊ NHÂN (Chaelice) × (Jensoo)

Tác giả: BP_4_life

Đọc Truyện

Mình rất thích phim X-Men nên mình đã mượn vài ý tưởng cho fic này hihi ^^

Couple: Chaelice (chính)
Jensoo (phụ)

P/s: ai muốn chuyển ver thì nhắn mình 1 tiếng nhé, mình sẽ đồng ý nhưng phải báo trước ^^