Đọc Truyện Trùng Sinh Tranh Sủng

Đọc Truyện Trùng Sinh Tranh Sủng

Tác giả: tieusogtu152

Đọc Truyện

Hắn là đế vương vô tình với nữ nhân, nhưng lại cưng chiều nàng. Vì nàng giống một người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Nàng là một nữ nhân ngốc dù biết mình bị xem là thế thân nhưng vẫn một lòng yêu hắn. Để rồi khi người hắn thật lòng yêu thương quay về thì thế thân như nàng liền bị vứt bỏ, bị nữ nhân hắn yêu tính kế. Nàng chết, kéo theo cả gia tộc cũng theo nàng.

Sống lại một đời, mọi thứ vẫn như thế diễn ra. Mọi người vẫn thế xem nàng là kẻ ngốc khi thật lòng yêu đế vương. Nhưng nếu ẩn chứa trong nữ nhân ngốc thật lòng yêu đế vương đó là một nữ nhân lạnh lùng mang đầy thù hận muốn trả thù những kẻ hại mình, hại cả gia tộc mình, thì mọi chuyện sẽ thế nào?