Đọc Truyện Trả giá ái muốn thu hồi-TG:Phương thần - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Trả giá ái muốn thu hồi-TG:Phương thần

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Chỉ là quanh mình hết thảy lại bức cho bọn họ không thể không tách ra, chẳng lẽ yêu nhau thực sự có như vậy khó?
Ba năm sau, lơ đãng tương phùng, nàng vẫn là như vậy điềm mỹ, hắn vẫn là nàng một lòng sở niệm.
Không ngờ một trận bướng bỉnh gió thổi đi rồi nàng không áp tốt tờ giấy, thế nhưng chặt đứt hai người liên hệ......
Đêm hôm đó, bọn họ đối lẫn nhau trả giá thiệt tình, lẫn nhau hứa hứa hẹn......
Nhưng mà, nàng liền như vậy xông vào hắn sinh mệnh, giống một con ái thương tiểu miêu, là như vậy điềm đạm đáng yêu.
Hắn đã một mình sống qua lâu lắm, lâu đến đã quên bên cạnh có người có thể làm hắn vướng bận là một kiện thật tốt đẹp sự.

Danh sách Chap