Đọc Truyện [Tổng hợp 7shot HGs] [H] NẾM ANH

Đọc Truyện [Tổng hợp 7shot HGs] [H] NẾM ANH

Tác giả: _MinSweatie_

Đọc Truyện

Mỗi shot là một câu chuyện khác nhau. Nhưng với cùng nội dung: Vị của Min Yoongi như thế nào?
...
Hãy để Hoseok nếm thử. Và chỉ duy nhất mình cậu được chạm vào anh.
...
Vì.. Min Yoongi đời này mãi là người của Jung Hoseok cậu.