Đọc Truyện [THREESHOT ] HWANG TỶ , TÔI MỚI LÀ NGƯỜI NẰM TRÊN

Đọc Truyện [THREESHOT ] HWANG TỶ , TÔI MỚI LÀ NGƯỜI NẰM TRÊN

Tác giả: wcbdivine_ss

Đọc Truyện

- Cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ người khác ngoài bạn gái cậu là tôi . Hiểu chưa ?
- Đã hiểu
···
- Không phải cậu sẽ chết chứ ?
- Sẽ chết sao ? Tớ còn chưa nắm tay , chưa có nụ hôn đầu , sao có thể chết được . Không thể chết , không thể chết . . .
···
- Cậu dám đi
- Rõ ràng chúng ta không hợp nhau , tại sao phải miễn cưỡng ở cạnh nhau
···
- Tớ yêu cậu