Đọc Truyện (Three-shot/Chansoo) Hợp đồng dài hạn

Đọc Truyện (Three-shot/Chansoo) Hợp đồng dài hạn

Tác giả: soosoo12011993

Đọc Truyện

Tự nhiên có ý tưởng nên viết. ha ha. Nếu thấy hay thì mong mọi người ủng hộ.
Nhân vật thì dĩ nhiên có Chansoo rồi, ngoài ra còn có thêm Baekhuyn, Ship Hunhan nữa.
Thể loại: ngọt, HE, vui vui, trẻ con, bla bla.....