Đọc Truyện Vợ À ! Lạnh Lùng Quá Đấy...

Đọc Truyện Vợ À ! Lạnh Lùng Quá Đấy...

Tác giả: _Kiubi_Virgo_

Đọc Truyện

Nó một người xinh đẹp lạnh lùng và bất cần

Hắn một anh chàng 'Hot Boy Cá Biệt' đúng chuẩn

Chẳng may duyên phận đã cho họ gặp nhau........nhưng tình yêu có thể đến với họ

Một 'Nữ Hoàng Lạnh Lùng' sẽ thay đổi ra sao ?

Một 'Hot Boy Cá Biệt' sẽ chinh phục tình yêu của mình như thế nào ?

Hạnh phúc hay là bất hạnh ?

Niềm vui hay là nước mắt ?

================================

Đây là truyện đầu tay , chỉ đăng ở wattpart cấm đem đi đâu khi chưa hỏi ý ta