Đọc Truyện Thịnh Sủng Thê Bảo - Mạt Trà Khúc Kỳ

Đọc Truyện Thịnh Sủng Thê Bảo - Mạt Trà Khúc Kỳ

Tác giả: JungJungMocVi

Đọc Truyện

Thể loại: cổ đại, trùng sinh, sủng ngọt thoải mái, tất nhiên là sạch nữa ạ.
Convert: annyang
Tên Editor: huwowng.ph + Tiểu Mê Mê+ Biuti

Ai cũng biết rằng Phủ Trấn Quốc công chính là dương thịnh âm suy, đến đời của Giang Diệu, một phòng tất cả đều là nam nhân.

Tam phòng mà chỉ có một vị nữ nhi duy nhất xuất ra từ đại phòng tên là Giang Diệu, trên nàng có 3 ca ca ruột và 7 đường huynh.

Nàng chính là hòn ngọc quý trên tay họ, từ nhỏ thích gì được nấy, ai bắt nạt nàng thì đúng là gặp phải tháng xui xẻo.
Nguồn: Cung Quảng Hằng

Danh sách Chap

Chương 1: Giang Diệu

Chương 2: Cứu Mỹ Nhân

Chương 3: Tam Thúc

Chương 4: Tiểu Muội

Chương 5: Anh Đào

Chương 6: Thịt Tươi

Chương 7: Teen

Chương 8: Cho Ăn

Chương 9: Sủng Nịnh

Chương 10: Định Thân

Chương 11: Ngẫu Nhiên Gặp

Chương 12: Tuyển Phu

Chương 13: Mật Đào

Chương 14: Cười Nhạo

Chương 15: Hở

Chương 16: Sự Thật

Chương 17: Cướp Người

Chương 18: Tiểu Nương Tử

Chương 19: Long Phượng

Chương 20: Nam Nhân Ấm Áp

Chương 21: Lo Lắng

Chương 22: Sợ Hãi

Chương 23: Hoắc Nghiễn

Chương 24: Sinh Nhật

Chương 25: Cào

Chương 26: Biểu Đệ Và Biểu Tỷ

Chương 27: Tết Đoan Ngọ

Chương 28: Gặp Gỡ

Chương 29: Cùng Đi Chơi

Chương 30: Mất tích

Chương 31: Giải cứu

Chương 32: Đi thăm bệnh

Chương 33: Nam nhân ngoan ngoãn!

Chương 34: Đánh nhau

Chương 35: Bị phạt

Chương 36: Đau lòng

Chương 37: Đến gặp

Chương 38: Bôi thuốc

Chương 39: Gậy ông đập lưng ông

Chương 40: Sự thật đằng sau

Chương 41: Xem chim non

Chương 42: Tết trung thu

Chương 43: Tiếp tục cứu người

Chương 44: Sinh nhật Giang Diệu

Chương 45: Thân thiết

Chương 46: Tạ di nương sảy thai

Chương 47: Lão Vương phi bệnh nặng

Chương 48: Sự kiện khoai lang nướng!

Chương 49: Dỗ dành tiểu nữ oa!

Chương 50: Thời gian là một cái chớp mắt

Chương 51: Quý nữ tụ hội

Chương 52: Gặp lại

Chương 53: Trở về

Chương 54: Hươu con đổi chủ

Chương 55: Anh em họ Giang làm chuyện xấu

Chương 56: Đại thọ Ngoại tổ phụ

Chương 57: Tính toán của Kiều Tuần

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176: Đại kết cục

Chương 177: Đại kết cục

Chương 178: Đại kết cục

Chương 179: Đại kết cục

Chương 180: Đại kết cục

Chương 181: Đại kết cục

Chương 182: Đại kết cục

Chương 183: Đại kết cục

Chương 184: Phiên ngoại Nhị ca - Kim Nguyệt