Đọc Truyện THẤT YÊU HỒ LY - TruyenFun.Com

Đọc Truyện THẤT YÊU HỒ LY

Tác giả: caosamac91

Đọc Truyện

Thất Yêu Hồ Ly là bộ truyện về 7 nàng công chúa của Hồ Ly tộc, mỗi người có một tính cách và lý tưởng khác nhau. Đại công chúa vô tình rơi vào bẫy của Mộ Quỷ giúp hắn thoát khỏi phong ấn, từ đó Mộ quỷ mượn tay Nhị công chúa hại người, hắn dựa vào những linh hồn chết oan và mạnh lên. 18 năm sau Hồ ly tộc đối mặt với họa diệt vong, các nàng công chúa chung tay tiêu diệt hắn, họ còn mang một sứ mệnh quan trọng là đi tìm Hoàng Tử duy nhất của Hồ Ly tộc.