Đọc Truyện thanh oi de 12 ne

Đọc Truyện thanh oi de 12 ne

Tác giả: untra123

Đọc Truyện

ĐÊ 12:

Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của nghị quyết 12 khoá 3(12/1965) . Tại sao tại nghị quyết Đảng ta xác định mặc dù đế quốc Mĩ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch không có gì lớn. Ý nghĩa thực tiễn của nhận định trên. C3

Phân tích nội dung cơ bản của nghị quyết 12 khoá 3(12/1965

Nhận định tình hình và chủ trương chiến lược: cuộc 'chiến tranh cục bộ' mà Mỹ đang tiến hành ở miền N là 1 cuộc CTXLTD mới, buộc phải thực thi trong thế thua, bị động nên chứa đầy những mâu thuẫn về chiến lược→phát động k/c chống Mỹ cứu nước trong toàn quốc, coi chống Mỹ, cứu nước là nvụ thiêng liêng của DT.

Quyết tâm và mục tiêu chiến lược: nêu cao khẩu hiệu: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên quyết đánh bại cuộc CTXL của ĐQM trong bất kỳ tình huống nào, để bvệ miền B, GPMN, hoàn thành CMDTDCND trong cả nước, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà.

Phương châm chỉ đạo chiến lược: tiếp tục đẩy mạnh ct nhân dân chống ct cục bộ ở MN, phát...

Danh sách Chap