Đọc Truyện [Textfic][StrayKids] Đốt trụ sở rồi bỏ trốn không mấy đứa?

Đọc Truyện [Textfic][StrayKids] Đốt trụ sở rồi bỏ trốn không mấy đứa?

Tác giả: seuteureikizeu

Đọc Truyện

không có yếu tố văng tục vì tớ không biết văng tục hjhj
---
mateudongsaeng: anh Chan anh đừng có xúi bậy

cleanhan_ed: đừng xúi bậy +2

seungminder: ế sao lại +2

sydney_s_livingmeme: ế sao lại +2 +1

urisayjin: giờ muốn +1 cho reply của bé út, +1 cho reply của bé sát út, +1 nữa của bé sát sát út thì phải +2+1 hay chỉ +1 của bé sát sát út thôi nhờ

hwangflowerblossomhyunjin: thắc mắc trên +1

dark_binnie: yeah... thắc mắc trên +1

meanho: ơ phải +2 chứ @dark_binnie

bbchanpapappam: CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?????

----
StreiKizeu và câu chuyện chatroom truyền kỳ