Đọc Truyện Tất cả là do các người (Allkook)

Đọc Truyện Tất cả là do các người (Allkook)

Tác giả: armylasodach

Đọc Truyện

Anh có đủ dũng cảm để cầm lấy đôi tay này và cùng em đi suốt đoạn đường mà anh thừa sức biết rằng nó sẽ rất khó khăn không? Dù là mùa thu xanh, hay mùa hè đầy lắm giông bão...

Anh có đủ dũng cảm để cầm lấy đôi tay này,dù anh biết rằng vào một ngày nào đấy, nó sẽ chẳng còn là của anh nữa? Dù ước nguyện của anh không thành, nhưng cũng đã cùng tay em trên đoạn đường đời?...

Anh có đủ dũng cảm để cầm lấy đôi tay em khi đi giữa trốn đông người? Dù bao ánh mắt khác ngước nhìn, có nắm tay em đi qua đoạn đường đầy xe nườm nượp?...

Anh có đủ dũng cảm cầm lấy đôi tay em trong cả nỗi buồn, cả nước mắt?...

Anh đủ dũng cảm phải không nào?

Vậy...đến khi nào

Anh đủ dũng cảm để buông nó?

Nguồn: Facebook