Quotes hay

46,464 572Full

snots12

Trích Dẫn...

183,592 3,927Writing

Tenshisora05

Quotes Ngôn Tình Hay

226,628 4,023Writing

mingzhu29

Quotes

156,502 2,957Writing

ng_thuhien

Quotes

26,425 1,859Full

doannhi_

Quotes ST

53,450 813Writing

ananxinhdep

Quotes

141,017 4,038Writing

_Tantt

Anime/Manga Quotes

5,311 337Writing

LastNote811

Quotes

329,665 9,630Full

thu_trangggg

Quotes Idol

73,172 2,872Writing

YulyVu

Design Corner

1,138 56Full

CeCecilia_

Quotes

6,503 90Writing

yuu_bi