~Quotes~

101,710 2,038Full

binsjnk1102

Think 'Bout Things

1,745 105Writing

itztou

Hôi phi yên diệt (hắc bang)

12,267 326Writing

gororo

Không đề

196 10Full

tomoharu22

Đồ Khốn

24,469 1,281Writing

QuinnDxoxo

My life - My class

8,777 391Full

_SusanEdward_

Tản Văn [ INZKEN]

612 14Full

inzken

Tâm sự mỏng

2,325 131Full

TngChnh6