~Quotes~

104,773 2,070Full

binsjnk1102

Think 'Bout Things

1,862 106Writing

itztou

Hôi phi yên diệt (hắc bang)

13,628 372Writing

gororo

Back To You

2,624 578Writing

moonily

Zodiac Quotes

698 136Writing

ShirotheVirgo

My Portfolio

327 38Writing

dontleaveme-

Không đề

201 11Full

tomoharu22

Đồ Khốn

24,984 1,294Writing

QuinnDxoxo

My life - My class

9,121 406Full

_SusanEdward_

Tản Văn [ INZKEN]

693 14Full

inzken