~Quotes~

120,431 2,321Full

binsjnk1102

Hôi phi yên diệt (hắc bang)

19,297 499Writing

gororo

_ L O V E _

2,256 64Full

binsjnk1102

Rebel Girls | ✓

5,895 1,327Full

moonily

Tản Văn [ INZKEN]

1,252 29Full

inzken

Đồ Khốn

26,463 1,363Writing

QuinnDxoxo

Back To You

4,493 763Writing

moonily

Love & Life

65 2Full

storieslife123

Zodiac Quotes

1,389 175Writing

ShirotheVirgo

12 Chòm sao xuyên không

18,753 851Writing

lucifer0209