Nhọ.

1,076 226Writing

Saroto_Perish

Tinh Or Dịch. :vvv

964 60Writing

Saroto_Perish

Video. :v

2,099 87Writing

Saroto_Perish

My Artbook~

72,192 9,744Writing

Saroto_Perish

Lảm Nhảm Về Ảnh...

11,063 1,342Writing

Saroto_Perish

FNAF Comic.

1,044 148Writing

Saroto_Perish