12 chòm sao vampire

12 chòm sao vampire

39,647 2,046Writing

RuiJane

Yêu Hay Không

Yêu Hay Không

41 4Writing

RuiJane

Vân Cơ

Vân Cơ

2,173 0Writing

YuiJaejae

<trans> jjk - kth / PRINCESS

jjk - kth / PRINCESS

603 116Writing

ChuiJoonie

Gọi hồn

Gọi hồn

660 53Full

FanhorrorS

Đông Qua

Đông Qua

4,699 5Writing

YuiJaejae

<trans> BTS - kth / URI MAKNAE

BTS - kth / URI MAKNAE

523 123Writing

ChuiJoonie

Bích Dao

Bích Dao

1,086 1Writing

YuiJaejae

BG~Ngôn tình

BG~Ngôn tình

19,706 5Writing

YuiJaejae

Thư gửi con!

Thư gửi con!

507 154Writing

ChuiJoonie