Em là nhà (full)

6,033,549 222,111Full

LanRa7

Làm dâu nhà phú ông

1,767,787 105,745Writing

LanRa7

Tây Thu tiểu công chúa (full)

2,267,085 140,052Full

LanRa7

Ngoại truyện

167,672 8,002Writing

LanRa7

Vì vợ là vợ anh!

2,143,985 96,273Writing

LanRa7

[TẠM DỪNG] Bách Khoa Yêu Thương

225,284 11,947Writing

LanRa7

The one (Short story)

32,804 2,234Full

LanRa7