Đọc Truyện [BTS] Xin lỗi và tạm biệt, người bạn thân của chúng tôi! - Thu Ngân

Đọc Truyện [BTS] Xin lỗi và tạm biệt, người bạn thân của chúng tôi! - Thu Ngân

Tác giả: nguynNgn026

Đọc Truyện

Quãng đời học sinh cho dù đối với bạn nó có khắc nghiệt ra sao thì với 7 con người đó, nó mãi là một giấc mộng. Đúng vậy, mãi mãi là một giấc mộng đẹp, đẹp đến khó có thể thức dậy được.........
"Nếu bạn có xích mích gì với những người bạn của mình, hãy đọc nó và làm lành với họ đi nhé, đừng để phải hối hận như chúng tôi"
Jung Hoseok, xin lỗi và tạm biệt......