Đọc Truyện Cô Phương Bất Tự Thưởng (Full) - Emily Ton

Đọc Truyện Cô Phương Bất Tự Thưởng (Full) - Emily Ton

Tác giả: EmilyTon

Đọc Truyện

Nàng là thị nữ nổi danh của vương phủ Kính An ở Quy Lạc quốc. Vốn thông minh, có tài dụng binh và sở hữu tiếng đàn, giọng hát say đắm lòng người, nàng luôn nhận được sự mến mộ, theo đuổi mạnh mẽ từ các bậc nam nhân. Thế nhưng, Sính Đình chỉ mưu cầu một tình yêu đích thực, không màng thế sự lợi danh hay vinh hoa phú quý...

Chàng là Trấn Bắc vương, đệ đệ của Đông Lâm vương, người ta nhắc đến chàng là nhắc đến một mãnh tướng hộ quốc đa mưu túc trí vang danh thiên hạ, mang trong mình chí lớn chinh phạt vùng đất mới, hợp nhất tứ quốc...

Số phận đưa họ tình cờ đến với nhau nhưng lại đặt ở hai đầu chiến tuyến, ngăn cách bởi quốc hận, tình thù. Phải chọn lựa thế nào đây? Là nghĩa nặng hay tình sâu? Liệu họ có phá vỡ được bức tường cản bước tình yêu? Liệu lời thề dưới ánh trăng ngày đó có thành hiện thực?...
_________
Tác giả: Phong Lộng
Tên khác: 孤芳不自赏 , A Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated.
Phim: General And I
_________
Bai Ping Ting had never believed in the saying that "ladies without a talent is a virtue."

She is Xiao Jing An Wang's maid, yet lives with more dignity than the usual ladies, what she relies on is not beauty, but instead is her head that is more wise and intelegent than that of a man's.

She does not need others to sympathize on her average appearance.

What she wants is another soul of the same level as her, whom she can compete with.

So, even if that man is the general of the the opponent country, even if all between them is deceits and schemes, she is still unable to not be tempted by this man.

If between love and loyalty, there is only one choice, she can only hope, Chu Bei Jie's love, is not as deep as she expects...

Danh sách Chap

Q.1 - Chương 1

Q.1 - Chương 2

Q.1 - Chương 3

Q.1 - Chương 4

Q.1 - Chương 5

Q.1 - Chương 6

Q.1 - Chương 7

Q.1 - Chương 8

Q.1 - Chương 9

Q.1 - Chương 10

Q.1 - Chương 11

Q.1 - Chương 12

Q.1 - Chương 13

Q.1 - Chương 14

Q.1 - Chương 15

Q.1 - Chương 16

Q.1 - Chương 17

Q.1 - Chương 18

Q.1 - Chương 19

Q.1 - Chương 20

Q.1 - Chương 21

Q.1 - Chương 22

Q.1 - Chương 23

Q.1 - Chương 24

Q.1 - Chương 25

Q.1 - Chương 26

Q.1 - Chương 27

Q.1 - Chương 28

Q.1 - Chương 29

Q.1 - Chương 30

Q.1 - Chương 31

Q.1 - Chương 32

Q.1 - Chương 33

Q.2 - Chương 34

Q.2 - Chương 35

Q.2 - Chương 36

Q.2 - Chương 37

Q.2 - Chương 38

Q.2 - Chương 39

Q.2 - Chương 40

Q.2 - Chương 41

Q.2 - Chương 42

Q.2 - Chương 43

Q.2 - Chương 44

Q.2 - Chương 45

Q.2 - Chương 46

Q.2 - Chương 47

Q.2 - Chương 48

Q.2 - Chương 49

Q.2 - Chương 50

Q.2 - Chương 51

Q.2 - Chương 52

Q.2 - Chương 53

Q.2 - Chương 54

Q.2 - Chương 55

Q.2 - Chương 56

Q.2 - Chương 57

Q.2 - Chương 58

Q.2 - Chương 59

Q.2 - Chương 60

Q.2 - Chương 61

Q.2 - Chương 62

Q.2 - Chương 63

Q.2 - Chương 64

Q.2 - Chương 65

Q.2 - Chương 66: Phần Kết

Q.2 - Chương 67: Ngoại Truyện: Bẫy Tình