Đọc Truyện [BANGTAN]Yêu IDOL - Ship Vkook Cuồng Bangtan

Đọc Truyện [BANGTAN]Yêu IDOL - Ship Vkook Cuồng Bangtan

Tác giả: ShipVkookCungBangtan

Đọc Truyện

Truyện dành cho A.R.M.Y đặc biệt là những ai bias Vee và Cúc
Truyện ko gây gấn, kịch thính mà theo mô tiết dễ thw, hài hước xung quang ba nhân vật chính: Trúc Vy(Hari), Vee và Cúc

Danh sách Chap