Đọc Truyện [NC-17][SEVENTEEN] CHRYSANTHEMUM - 1/2 & ||

Đọc Truyện [NC-17][SEVENTEEN] CHRYSANTHEMUM - 1/2 & ||

Tác giả: _piSagi_

Đọc Truyện

[REQUEST] [SVT] [CHRYSANTHEMUM]

Author: 89 - 94
Rating: NC-17
Pairing: SeokSoo, CheolHan, GyuWon, SoonHoon, VerKwan
Category: hiện đại, HE,....

Trả nợ tình xa lần 3 ^^
Series dành cho các cặp đôi được request: SeokSoo, CheolHan, GyuWon, SoonHoon, VerKwan

Trả nợ request Chúc mừng năm mới ^^
Cặp đôi được request: JunHao

(*) CHRYSANTHEMUM chính là tên khoa học của hoa cúc. Loài hoa tượng trưng cho sự cao quý, kiên định.