Đọc Truyện [BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân - 阮玉叶

Đọc Truyện [BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô Ngân - 阮玉叶

Tác giả: WEMAXIMUM

Đọc Truyện

Truyện có tình tiết máu me... cân nhắc kĩ trước khi đọc :***

Cảm ơn bạn dụ thụ đáng yêu @LinhTheGirl đã des bìa cho nè :xxx