Đọc Truyện [Edit][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình Yêu - Bông Đẹp Gái

Đọc Truyện [Edit][Shortfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Lòng Chiếm Hữu Mang Tên Tình Yêu - Bông Đẹp Gái

Tác giả: LucyHoaNguyen

Đọc Truyện

Tên gốc: 名为爱情的占有欲

Tác giả: 小辰君临天下@lofter

Trans : QT

Edit : Bông

Số chap : 15

Thể loại: Hiện thực hướng, ngược tâm, song kết cục, HE.

Cp: Thiên Nguyên, Khải Nguyên


--------------

Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung, edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không repost.

Danh sách Chap

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15.1 End [Khải Nguyên]

15.2 End [Thiên Nguyên]