Đọc Truyện [Edit/Chuyển ver] [HunHan] Tặng anh tình yêu của thiên sứ - Luyentiec6104

Đọc Truyện [Edit/Chuyển ver] [HunHan] Tặng anh tình yêu của thiên sứ - Luyentiec6104

Tác giả: Luyentiec6104

Đọc Truyện

Tác giả: Băng Chi Thừa (冰之丞)

Edit: Lavender

Tình trạng: Hoàn ~~

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, ngọt ngào đảm bảo không tìm thấy ngược, tim hồng bay tá lả, dĩ nhiên là HE, có mùi dưỡng thành...

* Fic chuyển ver chưa xin phép. Vui lòng không mang ra khỏi wattpad của tôi

Link nguồn: https://ngochuylyly.wordpress.com/2016/08/22/tang-anh-tinh-yeu-cua-thien-su/