Đọc Truyện [Longfic] [TFBOYS] Tình Huynh Đệ - Future First Lady of USA

Đọc Truyện [Longfic] [TFBOYS] Tình Huynh Đệ - Future First Lady of USA

Tác giả: Cavanglacavang

Đọc Truyện

Một câu chuyện nhỏ về tình anh em, qua bao nhiêu năm vẫn luôn có sự gắn bó.

Một fanfic TF BOYS, dành sự ngưỡng mộ và yêu quý cho 3 anh.

- TDT Trần Cá Vàng -

Lần đầu viết, có gì mong góp ý!