Đọc Truyện Davichi fanfic: Cry Again - J.A

Đọc Truyện Davichi fanfic: Cry Again - J.A

Tác giả: JenAquarius

Đọc Truyện

Couple: Lee Haeri x Kang Minkyung
-----
Ta thích thì ta viết thôi!!
Xin đừng hối thúc tác giả!
Mang đi đâu phải xin phép ta!
---
Cám ơn đã ủng hộ!