Đọc Truyện 365 ngày của Tiểu Gà - Togepi - chan

Đọc Truyện 365 ngày của Tiểu Gà - Togepi - chan

Tác giả: tieungockn

Đọc Truyện

Truyện kể về cuộc sống thường ngày của Tiểu Gà. Vui, buồn hay bựa đều có hết. Câu truyện dựa trên cuộc sống của Togepi - chan
Tác giả : Togepi - chan