Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH ] Vết cắn ngọt ngào - Phong Tử Yên

Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH ] Vết cắn ngọt ngào - Phong Tử Yên

Tác giả: PhongTuYenn

Đọc Truyện

Là truyện tranh đó không phải truyện chữ đâu
Ảnh bìa là hình của nam chính và nữ chính
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa(Dịch Thuật Việt Trung)

Danh sách Chap

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Ngoại truyện ( vui )

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

THÔNG BÁO

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

60.1

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

71.

72.

72.1

73.

74.

75.

76.

77.

Thông Báo

Ngoại truyện vui

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

96.1

97.

98.

Thông báo

99.

100.

101.

102.

103.

104.

104.1

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

114.1

115.

116.

117.

118.

119.

120.

120.1

121.

122.

123.

123.1

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

130.1

131.

132.

133.

133.1

134.

135.

135.1

136.

137.

138.

138.1

139.

140.

141.

141.1

142.

143.

144.

145.

145.1

146.

147.

148.

148.1

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

155.1