Đọc Truyện [ RENEW] [Oneshot] [ChanBaek] Bù đắp - Chanh Vàng

Đọc Truyện [ RENEW] [Oneshot] [ChanBaek] Bù đắp - Chanh Vàng

Tác giả: Bee_bee_b

Đọc Truyện

Baekhyun à...

Anh nguyện kiếp này sẽ bù đắp mọi thứ cho em, dòng suối tiên năm ấy đã thỉnh lời cầu nguyện chân thành của anh rồi…Biện Bạch Hiền..hay Byun Baekhyun. Cho dù anh có là Park Chanyeol hiện tại hay Phác Xán Liệt xưa kia thì vẫn sẽ mãi yêu em, mãi mãi không để đánh mất em được nữa…Bởi vì..anh yêu em..Byun Baekhyun…Chúng ta sẽ luôn luôn là của nhau.