Đọc Truyện [Xuyên Không] Jungkookie là nhất - Lương Quyên Nhi

Đọc Truyện [Xuyên Không] Jungkookie là nhất - Lương Quyên Nhi

Tác giả: Quyennhi11761

Đọc Truyện

Chuyện này thuộc loại xuyên không. Cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc xong và chuyện sau đó thì đọc rồi mới biết