Đọc Truyện Tôi là đạo sĩ - Điệp Nguyễn

Đọc Truyện Tôi là đạo sĩ - Điệp Nguyễn

Tác giả: nguyendiepnckt

Đọc Truyện

Kể về quá trình trở thành đạo sĩ của một kẻ vô cùng xảo quyệt, bẩn bựa và miễn bình luận.

Danh sách Chap

Chap 1: nhân duyên đưa đẩy

Chap 2 : Lần đầu tác ngộ

Chap 3: Trải nghiệm bắt ma

Chap 4 : Thu nhận đệ tử

Chap 5: Trong tâm có giai nhân

Chap 6: Từ đâu mà đến đây!

Chap 7: Lữ Tiên Đạo Trưởng

Chap 8: Sinh tử chiến

Chap 9: Kì tài học đạo

Chap 10: Thỉnh thần linh

Chap 11: Có ai muốn mình khổ?

Chap 12: Âm dương nhãn

Chap 13: Thuật chuyển nhãn

Chap 14: Trùng tang liên táng

Chap 15: Cao nhân chỉ điểm

Chap 16: Nghĩa địa làng chài

Chap 17: Chung quỳ giáng lâm

Chap 18: Thần trùng VS Chung Quỳ

Chap 19: Ta là "Phá Hồn Kiếm"

Chap 20: Đoạn kết của thần trùng

Chap 21: Tổng tiến công

Chap 22: Chuỗi ngày học đạo

Chap 23: Luật nhân quả

Chap 24: Tổng cục bất an

Chap 25: Trinh sát trong đêm

Chap 26: Đối mặt

Chap 27: Mưu kế đa đoan

Chap 28: Cứu tinh xuất hiện

Chap 29: Atula vương

Chap 30: Rước họa vào thân

Chap 31: Tái ngộ giai nhân

chap 32: Đại Đông

Chap 33: Trở về nơi bắt đầu

Chap 34: Ma thần vòng

Chap 35: Ngôi nhà tử khí

Chap 36: Bí ẩn quỷ thần vòng

Chap 37: Huyết thi

Chap 38: Đại quỷ thần vương

Chap 39: Nộ phá atula vương

Chap 40: Bún đậu Zin Zin

Chap 41: Bí ẩn 300 Kim mã

Chap 42: Trạch trấn ngũ lôi

Chap 43: Nhóc 12

Chap 44: Vận đen từ đâu đến ?

Chap 45: Thỉnh vong đối chất

Chap 46: Cầu Nại Hà

Chap 47: Hắc Bạch Vô Thường

Chap 48: Đồng Hóa

Chap 49: Đàm phán

Chap 50: Yêu quái