Đọc Truyện [ Tạm drop]( 12 chòm sao)Because... I love you! - Sagittarius-Otaku

Đọc Truyện [ Tạm drop]( 12 chòm sao)Because... I love you! - Sagittarius-Otaku

Tác giả: NhxMHamChi

Đọc Truyện

Haiz~ Au hk bik tả nó ra sao nữa! Thôi thì vô truyện đi rùi bik. Vì mình/ em là người mới nên xin các bạn/ anh/chị giúp đỡ và nhận xét cho chứ mik hk bik nói gì hơn