Đọc Truyện once again 🍁 j.jk • k.sj - Kim Jihyung

Đọc Truyện once again 🍁 j.jk • k.sj - Kim Jihyung

Tác giả: JinLucifer

Đọc Truyện

Editor : Jihyung Kim

Đây là fic edit lại vì có một số chỗ trong fic gốc mình thấy chưa hài lòng, mình cũng đang xin phép tác giả nên mọi người vui lòng đừng mang fic ra ngoài nhé !


Warning : Fic này ngược tàn tạ thụ lém nên các mẹ, các chị nhớ xin 5 ngàn giấy ăn để sẵn nha