Đọc Truyện [ 2JAE ][Got7] Cho Đến Khi Có Được Em - BamBam

Đọc Truyện [ 2JAE ][Got7] Cho Đến Khi Có Được Em - BamBam

Tác giả: BemBemSnake

Đọc Truyện

Lần đầu viết truyện nên có nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua^^
Tuy k phải fan cứng nhưng mà cặp này quá real =)))))
Tình tiết: tự bịa ra hơi hư cấu:))
About: 2jae❤❤❤ and những cp phụ là Yubam, Markson... Thêm bánh bèo cho n kịch tính=)))) có thể là hường phấn dà máo tró trộn lẫn đa dạng...vân vân và mây mưa :3 :3