Đọc Truyện [Hương Khuê] Mối thù nghiệt duyên - kkhanc

Đọc Truyện [Hương Khuê] Mối thù nghiệt duyên - kkhanc

Tác giả: kkhanc

Đọc Truyện

Cô...trải qua một nỗi bất hạnh từ bé
E...là con gái của kẻ gây nên mọi đau khổ cho cô
Cô...vì đến với e mà đẩy cả hai vào nguy hiểm
...
...
...
Các bạn...có ai tin vào tình yêu sét đánh k?